Kids Morgenstjerne net
    Fortellingen om Ellen G. White

www.kids.morgenstjerne.net
1 Stenen som forandret et helt liv
2 Skolen er anerledes for Ellen
3 Ellen gir sit hjerte til Jesus
4 Døpt i sjøn
5 Ellen hører om et stort bilde
6 Den natten månen var rød som blod
7 Fyrverkeri fra himmelen
8 Et vanskelig regnestykke
9 Den store skuffelsen
10 Feilen blir oppdaget
11 De skal gjøre meg en helligdom
12 En dommens dag
13 Gud velger en budbærer som skal trøste Hans folk
14 Gud gjør det mulig for Ellen å reise
15 Gud sender en engel
16 Ellen skifter navn
17 Ikke lenger en tvilene Thomas
18 Det var så vidt de slapp fra det
19 Gud sørger for oss
20 En overraskelse for familien White
21 En annen dag
22 De forkynner sannheten om sabbaten
23 Mannen som blåste i "evnagelie-trompeten"
24 Trykk et lite blad
25 Et annet mirakel på isen
26 Tar du vare på ditt tempel?
27 En lykkelig jul
28 Små lys omkring på jorden
29 Et syn under en begravelse
30 Glem ikke barna
31 Kamp mot fienden
32 En skal lyde Gud mer enn mennesker
33 Et budskap til Ellen
34 Det glemte synet og det glemte brevet
35 Reise på en smal vei
36 Det velsignede håp